Garantie

  • Een 100 % correcte slaaphouding
  • Tot 100 dagen na de factuurdatum bieden wij u de kans om éénmalig en gratis uw inlay om te ruilen. Na de periode van 100 dagen rekenen wij een kost van € 159 (excl. transportkosten) aan per inlay aanpassing.
  • Wij garanderen u een correcte slaaphouding tijdens de volledige levensduur van de matras. Indien u doorheen de jaren een nood of een wens voelt om u opnieuw te laten opmeten wegens bv ernstige gewichtsveranderingen, operatie, … dan kan u steeds terecht in uw adviespunt of via [email protected] De eventueel gewijzigde inlay-configuratie zal ervoor zorgen dat uw slaaphouding opnieuw correct is.
    De aanpassing van de inlay kan op ieder moment tijdens de levensduur van de matras tegen een kostprijs van €159 per inlay. (Excl. Transportkosten).
  • Mocht u onverhoopt toch materiaal-of fabricagefouten vaststellen, dan zijn de kosten voor herstelling of vervanging tot 24 maanden na de factuurdatum 100% voor rekening van YUNO. Vanaf 25 maanden en tot 100 maanden na de factuurdatum geldt een afschrijvingsregime.